Không truy cập web giả mạo để tránh bị hack tài khoản

Truyện tranh HOT đọc nhiều nhất

Truyện tranh Ta Có Một Sơn Trại
130K 1,337 7,667

Ta Có Một Sơn Trại

Truyện tranh Yêu Thần Ký
30M 793,441 13,934,390

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Vô Địch Đốn Ngộ
132K 2,045 7,088

Vô Địch Đốn Ngộ

Truyện tranh Vạn Cổ Chí Tôn
8M 3,280,043 2,584,222

Vạn Cổ Chí Tôn

Truyện tranh Đại Phụng Đả Canh Nhân
173K 657 102,926

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
15M 6,659,667 6,008,153

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Cao Võ: Hạ Cánh Đến Một Vạn Năm Sau
2M 735,052 132,908

Cao Võ: Hạ Cánh Đến Một Vạn Năm Sau

Truyện tranh Nhân Vật Webtoon Na Kang Lim
93 0 11,550

Nhân Vật Webtoon Na Kang Lim

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
41M 13,268,030 6,560,984

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
138K 1,146 19,435

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút
117K 955 142,574

Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút

Truyện tranh Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái
96K 685 150,268

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái

Truyện tranh Tinh Giáp Hồn Tướng
132K 517 193,779

Tinh Giáp Hồn Tướng

Truyện tranh Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện
107K 2,081 232,564

Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Đại Quản Gia Là Ma Hoàng
469K 1,624 260,218

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Truyện tranh Nguyên Tôn
26M 8,704,087 525,672

Nguyên Tôn

Truyện tranh Vạn Cổ Tối Cường Tông
9M 1,232,497 2,646,782

Vạn Cổ Tối Cường Tông

Truyện tranh Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến
204K 385 188,603

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
50M 19,642,643 19,577,347

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
100M 30,322,292 10,389,277

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm
6M 1,240,271 2,028,072

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Truyện tranh Người Trên Vạn Người
134K 678 210,555

Người Trên Vạn Người

Truyện tranh Cửa Hàng Sủng Thú Siêu Thần
75K 2,636 165,238

Cửa Hàng Sủng Thú Siêu Thần

Truyện tranh Chàng Rể Mạnh Nhất Lịch Sử
119K 1,826 160,162

Chàng Rể Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
25M 127,799 5,541,867

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão
8M 172,263 1,260,263

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Truyện tranh Sự Trở Lại Của Người Chơi Sau 10000 Năm
7K 1,432 147,822

Sự Trở Lại Của Người Chơi Sau 10000 Năm

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
7M 791,601 1,413,322

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Anh Hùng Onepunch
19K 31 144,221

Anh Hùng Onepunch

Truyện tranh Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần
89K 2,694 139,971

Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần

Truyện tranh Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng
17K 3,194 139,666

Con Trai Út Của Gia Đình Kiếm Thuật Danh Tiếng

Truyện tranh Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm
7M 2,201,376 870,341

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

Truyện tranh Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta
2M 866,660 898,009

Thập Đại Đế Hoàng Đều Là Đệ Tử Của Ta

Truyện tranh Ta Không Muốn Trùng Sinh Đâu
4M 1,904,983 1,878,868

Ta Không Muốn Trùng Sinh Đâu

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
7M 1,778,595 2,168,608

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Thiết Huyết Kiếm Sĩ Hồi Quy
27K 5,704 129,604

Thiết Huyết Kiếm Sĩ Hồi Quy